Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Komise kulturní

předseda:               Wagnerová Marcela

člen:                         Bayer Vlastimil
člen:                         Šmídlová Lada
člen:                         Fleišman Zdeněk
člen:                         Hauerová Pavla
člen:                         Štorkán Miloslav
člen:                         Vítovcová Alena

tajemník komise:    Hauerová Anna

Náplň práce komise kulturní

a)      Navrhuje, připravuje a koordinuje ve spolupráci s ostatními komisemi a organizacemi kulturní akce na území obce

b)      Předkládá návrhy na výši finančních příspěvků na kulturní a společenské aktivity

c)      Podílí se na aktivní spolupráci s partnerskými městy a obcemi

d)     Podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepci rozvoje kultury na území obce a celkové prezentace v oblasti cestovního ruchu

 

Termíny jednání Komise kulturní MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2017:

16.1., 20.3., 22.5., 21.8., a 13.11. (vždy v pondělí od 16:30)

Poslední aktualizace: 30. 1. 2017, Ladislav Plochý