Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Dětský den v zámeckém parku

V sobotu 30. května i v Křimicích probíhala celoevropská akce pod názvem Evropský den sousedů. V rámci této akce křimické spolky uspořádaly Dětský den pod názvem „Hraní v zámeckém parku“. Na startu každé z dětí obdrželo soutěžní kartičku a poté se vydalo do parku plnit různé úkoly. V parku bylo celkem osm stanovišť, které… pokračovat

Recyklace elektrospotřebičů

Náš městský obvod recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí.Loni naši občané odevzdali k recyklaci 44 televizí, 8 monitorů a 204,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.Náš městský obvod obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech… pokračovat

Západní okruh: Úsek Křimická–Karlovarská (II. etapa)

Tato etapa propojí silnici II/605 (Křimická – Chebská) a silnici I/20 (E49 Karlovarská). Etapa naváže na předcházející část ještě před Křimickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrovňově. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605.Most je navržen jako třípólový o délce 50 metrů. Za tímto křížením okruh nastupuje na estakádu,… pokračovat

Výlet do Pasova

Dne 8. května pořádal náš úřad zájezd do Německa, kde jsme navštívili město Pasov. Město se nachází na soutoku 3 řek – Dunaje, Innu a Ilzu. První zastávkou za nádherného počasí byl hrad, tyčící se vysoko nad řekami. Poté jsme navštívili dóm sv. Štěpána, kde jsme vyslechli překrásný půlhodinový koncert za doprovodu největších varhan na světě. Zajímavá,… pokračovat

Křimičtí hasiči pomáhali při zajištění bezpečnosti Slavností svobody

V neděli 3. května se naše zásahová jednotka účastnila v počtu 5ti hasičů oslav 70.letého výročí ukončení 2. světové války v Plzni. Naši dobrovolní hasiči měli za úkol požární a zdravotnickou asistenci při průjezdu vojenské techniky při „Convoy of Liberty“ a na svém stanovišti naproti divadlu J.K.Tyla ošetřili i úraz hlavy jednoho… pokračovat

185 let rodu Lobkowiczů v Křimicích

Slavný rod Lobkowiczů získal panství Křimice před 185 lety. Při této příležitosti 26. dubna jim byl přímo na zámku předán vedením městského obvodu dort s rodovým erbem. Kromě starosty, zastupitelů obce a představitelů úřadu byl též přítomen starosta spřátelené obce Schwarzhofen ze Spolkové republiky Německo, který navštívil Křimice při příležitosti… pokračovat

Pietní akt - oslavy osvobození

V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnil na Křimickém náměstí pietní akt věnovaný obětem světových válek a též se vzdala pocta nad Křimicemi sestřeleným letcům americké armády.V poledne do Křimic dorazila dobová vojenská vozidla a na náměstí za Velkého dechového orchestru ZUŠ napochodovaly mažoretky Maršálky. Po oficiálních projevech starosty… pokračovat

Upozornění pro majitele psů

Na základě stále se množících stížností vyzýváme majitele psů k dodržování jejich základní povinnosti - uklízení exkrementů. Bohužel stále je mezi námi mnoho těch, kteří tuto základní povinnost nevykonávají a po svých psech neuklízí, o čemž svědčí naše trávníky.Ve spolupráci s městkou policií se na tento nešvar zaměříme a strážníci… pokračovat