Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

185 let rodu Lobkowiczů v Křimicích

Slavný rod Lobkowiczů získal panství Křimice před 185 lety. Při této příležitosti 26. dubna jim byl přímo na zámku předán vedením městského obvodu dort s rodovým erbem. Kromě starosty, zastupitelů obce a představitelů úřadu byl též přítomen starosta spřátelené obce Schwarzhofen ze Spolkové republiky Německo, který navštívil Křimice při příležitosti… pokračovat

Pietní akt - oslavy osvobození

V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnil na Křimickém náměstí pietní akt věnovaný obětem světových válek a též se vzdala pocta nad Křimicemi sestřeleným letcům americké armády.V poledne do Křimic dorazila dobová vojenská vozidla a na náměstí za Velkého dechového orchestru ZUŠ napochodovaly mažoretky Maršálky. Po oficiálních projevech starosty… pokračovat

Upozornění pro majitele psů

Na základě stále se množících stížností vyzýváme majitele psů k dodržování jejich základní povinnosti - uklízení exkrementů. Bohužel stále je mezi námi mnoho těch, kteří tuto základní povinnost nevykonávají a po svých psech neuklízí, o čemž svědčí naše trávníky.Ve spolupráci s městkou policií se na tento nešvar zaměříme a strážníci… pokračovat

Stížnosti na nepořádek

Náš úřad v poslední době zaznamenal množství stížností na nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad především v Žitné a Konopné ulici.Tento problém se týká zvláště nových nájemníků, kteří po nastěhování likvidují větší množství obalů od nových spotřebičů.Bohužel v současné době nemůže náš úřad navýšit kontejnery na separovaný… pokračovat

Důležité kontakty

Informace o důležitých kontaktech a lékařské službě první pomoci pokračovat

Informace pro majitele psů

Vašeho pejska máte povinnost přihlásit od půl roku jeho věku. U starších psů do 15 dnů ode dne jejich pořízení. Po splnění těchto podmínek vyplňte „Přiznaní k místnímu poplatku ze psů“, které si můžete níže stáhnout, a poté jej vyplněné odevzdejte na ÚMO. Na místě zaplatíte finanční částku (možná je i platba kartou), která se na Vás… pokračovat

Společenský ples v Křimicích

V sobotu 28. března pořádal úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice společenský ples v křimické sokolovně. Bohatý program a výborná hudba zajistily pohodovou zábavu. Moderátor Zdeněk Fleišman zahájil ples a uvítal vzácné hosty v podobě pěti sousedních starostů a místostarostů z Vejprnic, Vochova, Malesic, Radčic a z Plzně… pokračovat

Požární prevence

Na základě § 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost. Při plnění této povinnosti spolupracuje s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi působícími na úseku požární ochrany.Pod… pokračovat