Vítání občánků

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice pořádá pravidelně vítání nových občánků

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice pořádá pravidelně VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Každý novorozenec obdrží na památku dárek a pamětní list a bude zapsán do kroniky nově narozených občánků, zároveň zdarma obdrží DVD s pamětními fotografiemi.

Na vítání občánků lze přihlásit pouze děti s trvalým pobytem v Křimicích.

Bližší informace naleznete na přiloženém letáku.

Pro zvětšení klikni na obrázek

Ke stažení:

Přihláška dítěte k vítání občánků (PDF 1,83 MB)