Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduUpozornění pro majitele psů

Upozornění pro majitele psů

Na základě stále se množících stížností vyzýváme majitele psů k dodržování jejich základní povinnosti - uklízení exkrementů. Bohužel stále je mezi námi mnoho těch, kteří tuto základní povinnost nevykonávají a po svých psech neuklízí, o čemž svědčí naše trávníky.

Ve spolupráci s městkou policií se na tento nešvar zaměříme a strážníci budou nepravidelně vykonávat kontrolní akce zaměřené na tento problém. Akce již začaly probíhat a to jak v ranních, dopoledních tak i v odpoledních a nočních hodinách. Strážníci navíc mohou tyto akce vykonávat i v civilním oblečení. Přistiženým majitelům, kteří po svém psu neuklidí, hrozí za tento přestupek na místě bloková pokuta 1000,- Kč.

Dále upozorňujeme občany na povinnost mít svého psa řádně hlášeného, očipovaného a zaplacený povinný poplatek. Plzeňští strážníci městské policie disponují čtečkou čipů a při své činnosti budou pomocí této čtečky kontrolovat, zda je pes řádně očipovaný a nahlášený. Pokud strážník zjistí, že pes není očipovaný, upozorní majitele a věc nahlásí na příslušném ÚMO, kam bude majitel psa předvolán k vyřešení přestupku u přestupkové komise.

Bohužel strážníci nemohou být vždy a všude a proto žádáme občany o spolupráci. Pokud se stanete svědky konkrétních opakovaných znečištění některými psy, prosím oznamte tuto skutečnost na našem úřadě. Městská policie se na tyto viníky zaměří a bude jim vyměřena pokuta.

Pokud vám není lhostejná čistota našeho obvodu, je nutné tuto situaci společně řešit a proto žádáme o spolupráci.

Informace k poplatku za psa
Do konce měsíce června je nutné uhradit poplatek za psa pro daný rok. Poplatek je možné uhradit převodem z účtu nebo přímo u nás na úřadě v hotovosti nebo platební kartou.
Částka zůstává stejná:

rodinný dům500,- Kč
bytový dům900,- Kč
důchodci200,- Kč


Do 15 dnů je držitel psa povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např. úhyn psa nebo jeho odhlášení.

Další informace pro majitele psů naleznete ZDE.

Poslední aktualizace: 17. 5. 2019, Ladislav Plochý