Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
Úvod Právní ujednání Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu https://umo5.plzen.eu

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některé starší fotografie či ilustrační obrázky postrádají alternativní textový popis. Některé starší odkazy mohou postrádat popisek a některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na těchto webových stránkách jsou nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk.

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader:
Microsoft Word Viewer
Microsft Excel Viewer
Adobe (Acrobat) Reader

Většina dokumentů ve formátu PDF je také možné přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 3. 2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným technickým správcem a provozovatelem těchto webových stránek, společností Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Webové stránky redakčně zabezpečuje:
Úřad městského obvodu Plzeň Plzeň 5 - Křimice
Prvomájová 100/21
322 00 Plzeň - Křimice
kontakty

Kontakt na dodavatele technického řešení:
Správa informačních technologií města Plzně
Dominikánská 4
306 32 Plzeň
E-mail: sit@plzen.eu
www.sitmp.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Poslední aktualizace: 17. 10. 2023, Kolářík Radek