Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
Úvod Život v obvodu Sběrné místo

Sběrné místo

MO Plzeň 5 - Křimice jako jediný z malých plzeňských obvodů má sběrné místo, které se nachází u křimického nádraží v ulici Traťová.

V současné době je provozovatelem tohoto sběrného místa společnost Čistá Plzeň, která na sběrném místě nastavila nová pravidla.

Hlavní novinkou je povinné předložení občanského průkazu, ze kterého obsluha opíše nacionále, zároveň zaeviduje i množství a typ odpadu.

Bez předložení občanského průkazu nebude odpad přijat !!!!!

Dále je NUTNÉ dodržovat, že vstup, či vjezd je na sběrné místo POUZE JEDNOTLIVĚ  !!!!!!!!!!

Zde mohou křimičtí občané bezplatně odevzdat pouze tento odpad:

-  materiálově využitelné odpady (plast, papír, sklo, textil)
-  elektronické a elektro zařízení, žárovky a zářivky
-  biologicky rozložitelný odpad a dřevo
- směsný komunální odpad a železo

- dále je možné odevzdat i stavební suť, ale výhradně po předložení poukazu obsluze sběrného místa.

Poukaz obdržíte na základě žádosti podané na ÚMO 5 Křimice. Více informací a žádost ke stažení naleznete ZDE

Provozní doba:

pondělí   14:00 - 18:00
středa     14:00 - 18:00
sobota    08:00 - 12:00  

V období od 1.11. do 31.3. otevřeno pouze do 17:00 h. 

Odpad zde mohou odkládat výhradně fyzické osoby (odpad zde nemohou odkládat právnické osoby a podnikatelé)           
Odpad je možné odkládat pouze v obvyklém množství (obsluha nemusí nadměrné množství odpadu přijmout)
Obsluha sběrného místa je povinna vyžadovat předložení občanského průkazu (bude zapsáno jméno, příjmení, narození a bydliště)

Pro bližší informace lze kontaktovat ÚMO Plzeň 5 - Křimice tel: 378 036 805 nebo společnost Čistá Plzeň

Pro zvětšení klikni na obrázky

MO Plzeň 5 - Křimice také disponuje 11 stanovišti kde lze ukládat do přistavených nádob separovaný odpad (plast, papír, sklo, textil)

Ke stažení:
Seznam stanovišť separovaného odpadu (PDF 208 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 17. 10. 2023, Plochý Ladislav