Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Knihovna

Sídlo:

Knihovna města Plzně - pobočka Křimice
v budově ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Prvomájová 100
322 00 Plzeň

Knihovna nabízí:

Příjemné prostředí, pestrý výběr knih a časopisů, přístup na internet, soutěže pro děti.

Otevřeno:

Pondělí 15:00 - 19:00
Středa 15:00 - 19:00

Kontakt:

Václava Kučerová
tel.: 378 038 280
e-mail: krimice@plzen.eu

Poslední aktualizace: 17. 10. 2023, Blass Martin