Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Dotace

Úřad městského obvodu Plzeň 5 –Křimice,
Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň

DOTAČNÍ PROGRAM dle § 10c odst. 1 novely zákona č. 250/2000 Sb.

V pondělí 13.2.2023 bude vypsán MO Plzeň 5 dotační titul s názvem: "Kultura, sport, vzdělávání a volnočasové aktivity" , kdy bude rozděleno celkem 1 150 000,- Kč.

Od 1.1.2023 lze o dotace žádat  VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY a to prostřednictvím dotačního portálu „Dotace města Plzně“, kde se žadatel zaregistruje a založí si tzv. „Můj účet“ pro podání žádostí.
V případě schválení dotace slouží tento portál i k další vzájemné komunikaci mezi poskytovatelem a příjemcem.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách: https://dotace.plzen.eu/

Všechny kompletní žádosti budou projednány finančním výborem a doporučeny či nedoporučeny ke schválení zastupitelstvu MO Plzeň 5 – Křimice na jeho zasedání dne 12. dubna 2023.

Uzávěrka přijímání žádostí : 19. března 2023

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Příspěvek zásadně nebude poskytnut na stravné, občerstvení, mzdy, odměny a na jiné, žadatelem blíže nespecifikované náklady.

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 15. 2. 2023, Ladislav Plochý