Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Dotace

Úřad městského obvodu Plzeň 5 –Křimice,
Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň

INDIVIDUÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL zákona č. 250/2000 Sb.

V pondělí 5.2.2024 bude vypsán MO Plzeň 5 INDIVIDUÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL, ve kterém bude rozděleno celkem 1 051 000,- Kč.

O finanční dotaci dle vypsaného dotačního titulu mohou žádat subjekty se sídlem, či působností na území MO Plzeň 5 - Křimice 

Od 1.1.2023 lze o dotace žádat  VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY a to prostřednictvím dotačního portálu „Dotace města Plzně“, kde se žadatel zaregistruje a založí si tzv. „Můj účet“ pro podání žádostí.

Nejprve je však nutné kontaktovat ÚMO Plzeň 5 - Křimice, pí Duchkovou na telefonu 378 036 804, která žadateli udělí přístup k dotačnímu titulu. 

Všechny kompletní žádosti budou projednány finančním výborem a doporučeny či nedoporučeny ke schválení zastupitelstvu MO Plzeň 5 – Křimice na jeho zasedání dne 1. dubna 2024.

Uzávěrka přijímání žádostí : 20. března 2024

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Ke stažení:

Pravidla pro udělení individuálních dotací pro rok 2024

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 7. 2. 2024, Plochý Ladislav