Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Vyřízené žádosti

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpověď na žádost o poskytnutí informací. pokračovat

Žádosti o informace

Žádat o poskytnutí informací lze ústně nebo písemně.V případě ústní žádosti obdrží občan informace přímo od pracovníků ÚMO Plzeň 5, kteří jsou věcně příslušní daný dotaz vyřídit.Pokud občan požaduje písemnou odpověď a podá písemnou žádost o poskytnutí informace, postupuje se dle zákona č.106/1999 Sb.Formulář žádosti o poskytnutí informace… pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany