Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
Úvod Úřad a samospráva Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

"Elektronická úřední deska" je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.

Elektronická úřední deska, přesněji její podsložky "Vlastní" a "Cizí" jsou určeny ke zveřejňování dokumentů, vyvěšených na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, způsobem umožňující dálkový přístup.

Obsah Elektronické úřední desky má informativní charakter.

Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují elektronicky na úřední desce ÚMO Plzeň 5 - Křimice, která je umístěna na budově ÚMO Plzeň 5 - Křimice, Prvomájová 100/21 

Elektronická úřední deska je členěna podle typu zveřejňovaných dokumentů do těchto podsložek:

Dokumenty vlastní Dokumenty vzniklé z činností ÚMO Plzeň 5 - Křimice.
Dokumenty cizí Dokumenty, jejichž zveřejnění výslovně stanoví zvláštní zákon a o jejichž zveřejnění požádal jiný správní orgán (úřad).
Magistrát Odkaz na elektronickou úřední desku Magistrátu města Plzně.

 

Poslední aktualizace: 11. 3. 2024, Plochý Ladislav