Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Upozornění pro majitele psů

Upozornění pro majitele psů

Informace k poplatku za psa
Do konce měsíce června je nutné uhradit poplatek za psa pro daný rok. Poplatek je možné uhradit převodem z účtu nebo přímo u nás na úřadě v hotovosti nebo platební kartou.
V případě neuhrazení v tomto termínu bude majiteli vyměřen poplatek v trojnásobné výši.
Částka zůstává stejná:

rodinný dům 500,- Kč
bytový dům 900,- Kč
důchodci 200,- Kč


Do 15 dnů je držitel psa povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např. úhyn psa nebo jeho odhlášení.

Za nepřihlášeného či nezaplaceného psa bude udělena pokuta.

Další informace pro majitele psů naleznete ZDE.

Na základě stále se množících stížností vyzýváme majitele psů k dodržování jejich základní povinnosti - uklízení exkrementů. Bohužel stále je mezi námi mnoho těch, kteří tuto základní povinnost nevykonávají a po svých psech neuklízí, o čemž svědčí naše trávníky.

Také upozorňujeme, že dle vyhlášky města Plzně je povinností majitele mít psa v zastavěné části pevně přivázaného na vodítku, volný pohyb psů je vymezen vyhláškou mimo zastavěná území (mapový podklad naleznete ZDE), za nedodržování vyhlášky hrozí pokuta. 

Ve spolupráci s městkou policií se na tento nešvar zaměříme a strážníci budou nepravidelně vykonávat kontrolní akce zaměřené na tento problém. Akce již začaly probíhat a to jak v ranních, dopoledních tak i v odpoledních a nočních hodinách. Strážníci navíc mohou tyto akce vykonávat i v civilním oblečení. Přistiženým majitelům, kteří po svém psu neuklidí, hrozí za tento přestupek na místě bloková pokuta 1000,- Kč.

Dále upozorňujeme občany na povinnost mít svého psa řádně hlášeného, očipovaného a zaplacený povinný poplatek. Plzeňští strážníci městské policie disponují čtečkou čipů a při své činnosti budou pomocí této čtečky kontrolovat, zda je pes řádně očipovaný a nahlášený. Pokud strážník zjistí, že pes není očipovaný, upozorní majitele a věc nahlásí na příslušném ÚMO, kam bude majitel psa předvolán k vyřešení přestupku u přestupkové komise.

Bohužel strážníci nemohou být vždy a všude a proto žádáme občany o spolupráci. Pokud se stanete svědky konkrétních opakovaných znečištění některými psy, prosím oznamte tuto skutečnost na našem úřadě. Městská policie se na tyto viníky zaměří a bude jim vyměřena pokuta.

Pokud vám není lhostejná čistota našeho obvodu, je nutné tuto situaci společně řešit a proto žádáme o spolupráci.

Poslední aktualizace: 23. 4. 2024, Plochý Ladislav