Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

TJ Sokol Křimice

Činnost

Tělocvičná jednota Sokol Křimice

Starosta: Vít Mojžíš
Oddíly: všestrannost, kopaná
Počet stálých členů: 123

Oddíl všestrannosti

Náčelnice – Lada Šmídlová

Činnost:
cvičení rodičů a dětí
cvičení předškolních dětí
cvičení mladších žáků a žákyň
cvičení starších žáků a žákyň
badminton
florbal
zumba

Oddíl kopané

Předseda oddílu – Josef Hodek

Družstva:
žáci
dorost
muži „A“
muži „B“

Všichni noví zájemci o cvičení a sportovní využití jsou v našich řadách vítáni, zvláště mládež.

Sokol v Křimicích minulost a současnost

Pokusy o založení jednoty sokolské v Křimicích se objevují již v letech 1894 a 1906, ale tehdejší snaživci nebyli tak silnými autoritami, aby sokolská myšlenka zaujala širší křimickou veřejnost.

Tato myšlenka se ujala až roku 1912, kdy 25.6. svolali první cvičení bratři Fňouk a Honzík, kteří byli členy Sokola Plzeň. Na prví cvičení přišlo 40 cvičenců a hned následující den tj. 26.6.1912 se konala schůze, kde byly schváleny stanovy nové jednoty. Spolková místnost Sokola byla v hostinci „Na zámecké“.

Při pozemkové reformě v roce 1927 Sokol v Křimicích získal příděl na pozemek 10.000 m2 za cenu 15.000,- Kč.Na základě této skutečnosti mohlo vzniknout letní cvičiště o rozloze5.000 m2, na jeho úpravě se podíleli členové Sokola a dobrovolně odpracovali 12.000 hodin. Vykopaný písek byl prodán za 50.000,- Kč a tyto peníze bylypoužity při výstavbě sokolovny. Základní kámen byl položen 30.3.1930 a 7.9.1930 byla sokolovna slavnostně otevřena.

Během války byla činnost Sokola v Křimicích zastavena a několik křimických bratrů bylo vězněno a popraveno v koncentračních táborech. Jejich jména jsou uvedena na památníku pro padlé na Křimickém náměstí. Po osvobození v roce 1945 se činnost Sokola okamžitě obnovila a začalo se s přípravou na XI Všesokolský slet konaný v roce 1948. Tohoto Sletu se zúčastnilo žactvo, dorost a dospělé členstvo. Na podzim tohoto roku začaly politické čistky. KSČ zasahovala do sokola a vyloučila hlavně ty členy, kteří se zúčastnili XI. sletu v Praze.

V roce 1953 byla celá tělovýchova sjednocena v ČSTV, cvičilo se ale dál pod názvem TJ Sokol Křimice.

V roce 1953 se k oddílu všestrannosti připojila „Sparta Křimice“ – oddíl kopané, který měl hřiště pod tratí.

Sametová revoluce v roce 1989 umožnila opět navázat na staré sokolské tradice a obnovit činnost pod hlavičkou Sokola. V roce 1990 zástupci jednoty požádali o vrácení sokolského majetku a o začlenění pod Českou obec sokolskou. Vrácení majetku a registrace se uskutečnila v roce 1993.

V roce 1994 se v Praze konal XII: Všesokolský slet kde cvičily dvě naše členky skladbu „ Karneval“, kterou složila naše další členka sestra Anna Maurerová.

Na dalším sletu, v pořadí XIII. cvičilo v Praze již 16 starších žakyň a 11 žáků skladbu pro starší žactvo a opět dvě ženy skladbu „Bolero“, jejíž autorkou byla Anna Maurerová.

V červnu 2002 se konal Liberecký slet, kterého se zúčastnila devítka starších žakyň.

Žáci a žakyně se nezúčastňují jen sletových vystoupení. Připravujeme pro ně pravidelné zimní pobyty na Šumavě, letní tábory, cyklistické tábory a pobyty u moře v Chorvatsku.

Od září 2005 probíhal nácvik skladeb na XIV Všesokolský slet, který se konal v Praze ve dnech 1.7. – 6.7.2006. Naši cvičitelé Jaroslava Benetková, Ludmila Šmídlová, Lada Šmídlová, Ivana Benetková, Eva Selnerová a Miloš Vykoupil nacvičili a zúčastnili se XIV. Všesokolského sletu v Praze s těmito skladbami: 

 Korálky - rodiče a děti
 Kdo si hraje nezlobí - předškoláci
 Rozkvetlá louka - mladší žakyně
 Karimatky - žáci
 Trampolinky - starší žactvo
 Výlet s aerobikem - starší žakyně, dorostenky a ženy
 To všechno přines čas - ženy – autorka Anna Mauerová

V roce 2007 probíhala pravidelná cvičení a v období od 30.6. do 7.7.2007 jsme pořádali letní soustředění v rekreačním středisku sv. Štěpán, kterého se zúčastnilo 20 dětí a dospělých.

2. prosince 2007 se konala tradiční Mikulášská nadílka pro děti.

8. prosince jsme uspořádali první ročník Vánočního turnaje ve florbale, kterého se zúčastnila dvě družstva naší jednoty a jedno družstvo křimických rybářů, kteří celý turnaj vyhráli.

16. února 2008 se konal tradiční Maškarní ples pro dospělé a 23.února 2008 Dětský maškarní ples.

17. května se koná první Jarní kytičkový ples pro děti k uvítání jara a sluníčka.

V červnu 2008 se žákyně a ženy naší tělocvičné jednoty zúčastní Sokolského sletu pod Ještědem v Liberci. Nácviky skladeb Bossa nova a Výlet s aerobikem začali v září 2007.

Více informací na http://krimice.info/?page_id=8472  

Poslední aktualizace: 10. 2. 2016, Radek Kolářík