Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodŽivot v obvoduMultimédiaPrevence do každé rodiny

Prevence do každé rodiny

Vážení přátelé,
nabízíme vám nový zpravodaj „Prevence do každé rodiny“. Jedná se o pokračovatele Informačního servisu prevence kriminality, který byl odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vydáván od roku 1996. Doposud jsme ho zasílali jen omezenému počtu čtenářů. Nyní, díky rozvíjejícím se informačním technologiím, máme možnost rozšířit jejich okruh např. o obce, města, širší okruh odborníků a zejména o občany samotné.

Z přehledu registrovaných trestných činů i z řady rozhovorů víme, že mnoho z nás nedokáže využívat ani těch nejjednodušších metod ochrany před trestnou činností. Lidé si nezabezpečují majetek, nechovají se bezpečně tam, kde se mohou setkat s nejrůznějšími riziky - kde se mohou stát oběťmi trestných činů, které pak v mnohých případech mohou dlouhodobě ovlivňovat kvalitu jejich života.

Proto upravujeme i obsah nového zpravodaje. Budeme přinášet zejména takové informace, které mohou občané využívat ke své ochraně před trestnými činy a zvyšovat svůj pocit bezpečí. Chceme informovat o novinkách v oblasti technického zabezpečení a poskytovat další informace uplatnitelné v běžném životě.

Uvítáme i vaše příspěvky, zkušenosti, nápady a doporučení, jimž se budeme podrobně věnovat, nebo je případně využijeme jako téma do diskusního fóra. Budeme moc rádi, když se vám bude newsletter líbit, bude pro vás užitečný a budete ho šířit dál v souladu s jeho názvem. Ideální by bylo, kdyby se dostal do každé rodiny.

Na závěr si vás dovoluji upozornit na nový web, na němž se toho o prevenci dozvíte mnohem víc -
www.prevencekriminality.cz.

Mgr. Jitka Gjuričová,
ředitelka odboru prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR

Pro stáhnutí zpravodaje nebo k jeho otevření stačí kliknout na obrázky níže.


        leden 2015


únor 2015březen 2015


duben 2015

květen 2015

červen 2015

červenec 2015

srpen 2015

září 2015

říjen 2015

listopad 2015

prosinec 2015

Poslední aktualizace: 21. 12. 2015, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany