Krizové situace a důležité kontakty

Jak se zachovat při mimořádné události

Při vzniku mimořádné události volejte:

Při volání na některou z tísňových linek uveďte:

Lékařská služba první pomoci

Lékařská služba první pomoci bude zajišťována v těchto zdravotnických zařízeních ve stanoveném rozsahu:

Nemocnice u sv. Jiří, Staniční 74 (vjezd do areálu z Opavské ulice)

LSPP pro děti, tel: pracovní dny so, ne, svátky
377 262 970, 377 263 965,
377 266 647
17:00 až 07:00 h. nepřetržitě


Poliklinika Denisovo nábřeží s.r.o., Denisovo nábřeží 4

LSPP pro dospělé, tel: pracovní dny so, ne, svátky
378 218 300, 378 218 363 18:00 až 06:00 h. nepřetržitě
LSPP stomatologická (zubní)
378 218 467 19:00 až 07:00 h. nepřetržitě
Lékárna po - čt  pá
378 218 126 07:00 až 22:00 h. 07:00 až 18:00 h.

ZZSPk-VS Plzeň - Lochotín, Lidická 27

LSPP, tel: pracovní dny so, ne, svátky
377 330 131 18:00 až 06:00 h nepřetržitě
Lékárna (budova ÚMO Plzeň 1) Alej Svobody 60
377 533 259 nepřetržitě nepřetržitě

Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, Alej Svobody 80

LSPP stomatologická (zubní) pracovní dny so, ne, svátky
Stomatologická klinika (vchod F)
377 104 727 18:00 až 06:00 nepřetržitě


Požadavky dospělých pacientů na návštěvu lékaře v bytě pro území města Plzně včetně přilehlých obcí budou přijímány na tel. čísle 377 478 800.

Požadavky na návštěvu lékaře v bytě u dětských pacientů pro území města Plzně včetně přilehlých obcí budou přijímány na tel. čísle 377 448 387.

V případě hospitalizace v nemocnici občané Křimic spádově patří: V případě interny do Vojenské nemocnice Plzeň-Bory, v případě neurologie a chirurgie do Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín.

Stránky napomáhající občanům v řešení mimořádné a složité situace:

Občan v ohrožení Krizové stavy
Krizové orgány Aktuální situace
Příprava občana Krajský úřad Plzeňského kraje

Oddělení krizového řízení Magistrátu města Plzně