Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodÚřad a samosprávaPotřebuji si vyříditVítání občánků MO Plzeň 5 - Křimice

Vítání občánků MO Plzeň 5 - Křimice

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 5- Křimice probíhá v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 5- Křimice. Každý takto přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží malý dárek a pamětní list. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit i prarodiče nových občánků. Atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí z Křimické MŠ a ZŠ. Fotograf je na tuto akci zajištěn.

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště miminka.

Žádost naleznete i na webových stránkách úřadu. Žádost lze podat poštou, osobně nebo elektronicky.

Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání občánků. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě přesunout.

V době letních prázdnin, tedy v měsících červenci a srpnu, vítání občánků neprobíhá.

Přílohy:

Přihláška k vítání občánků od 2018 (PDF 366 kB)

Přílohy

Poslední aktualizace: 24. 10. 2018, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany