Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Komise kulturní a sociální

předseda:               Mojžíšová-Bělová Milena

člen:                         Houdková-Kačínová Martina
člen:                         Šmídlová Lada
člen:                         Fleišman Zdeněk
člen:                         Hauerová Pavla
člen:                         Štorkán Miloslav
člen:                         Vítovcová Alena
člen:                         Brousilová Markéta
člen:                         Titzová Michaela
člen:                         Alix Lobkowicz
člen:                         Petr Koudelka

tajemník komise:    Hauerová Anna

Náplň práce komise kulturní a sociální

a)      Navrhuje, připravuje a koordinuje ve spolupráci s ostatními komisemi a organizacemi kulturní akce na území obce

b)      Předkládá návrhy na výši finančních příspěvků na kulturní a společenské aktivity

c)      Podílí se na aktivní spolupráci s partnerskými městy a obcemi

d)     Podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepci rozvoje kultury na území obce a celkové prezentace v oblasti cestovního ruchu

e)   Podílí se na organizaci obřadů jako je např. vítání občánků, gratulace jubilantům, gratulace k jubilejním svatbám atd.

f)    Členové komise navštěvují občany při příležitosti významných životních jubileí

g)    Vyjadřuje se k součinnosti ZŠ, MŠ, SPŠD a MO Plzeň 5 – Křimice, navrhuje a podporuje spolupráci všech školských zařízení na území obce

h)    Ve spolupráci s dalšími komisemi navrhuje a organizuje akce vzdělávacího charakteru

 

Termíny jednání Komise kulturní a sociální MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2019:

14.1., 25.3., 10.6., 19.8., a 4.11. (vždy v pondělí od 16:30)

Poslední aktualizace: 14. 8. 2019, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany