Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Komise pro spolkovou činnost

předseda:               Fleišman Zděněk

člen:                         Slavotínková Hana
člen:                         Novotný Pavel
člen:                         Ráb Jaroslav
člen:                         Vůcha Václav
člen:                         Hladíková Eliška
člen:                         Šmídlová Lada
člen:                         Vykoupil Miloš

tajemník komise:  Stulíková Lenka

Náplň práce komise pro spolkovou činnost

a)      Koordinuje aktivitu všech spolků a organizací na území obce

b)      Podílí se na zpracování střednědobé a dlouhodobé koncepce rozvoje sportovních, volnočasových a zájmových činností na území obce

c)      Podílí se konzultačně na projektech v oblasti sportu, volného času a rekreace

d)     V návaznosti na rozpočet obce předkládá návrhy na výši finančních příspěvků na sportovní a volnočasové aktivity

e)      Koordinuje činnost zájmových organizací s cílem zapojení a využití všech sociálních vrstev a věkových kategorií obyvatel

f)       V návaznosti na rozpočet obce doporučuje schvalování finančních prostředků na jednotlivé projekty všech organizací činných v oblasti zájmové činnosti všech věkových kategorií

 

Termíny jednání Komise pro spolkovou činnost MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2019:

13.5., a 21.10. (vždy v pondělí od 16:30 h.

Poslední aktualizace: 14. 8. 2019, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany