Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Komise sociální a školská

předseda:               Vítovcová Alena

člen:                         Wagnerová Marcela
člen:                         Hauerová Pavla
člen:                         Forejtová Hana
člen:                         Smolíková Ivana

tajemník komise:  Stulíková Lenka

Náplň práce komise sociální a školské

a)      Poskytuje svoje stanovisko k podnětům a stížnostem v oblasti sociálních služeb

b)      Spolupracuje při tvorbě a úpravách pravidel, směrnic, kritérií apod., kterými se upravují podmínky pro přijetí do domů a bytů zvláštního určení, včetně sociálního bydlení

c)      Předkládá návrhy na pronájem uvolněných bytů

d)     Kontroluje kvalitu sociálních služeb v obci

e)      Vyjadřuje se k aktualizaci pořadníku a správnost evidovaných dat žadatelů o obecní byt a vyhodnocuje správnost zařazení do něj

f)       Vyjadřuje se k žádostem o prodloužení smluv o nájmu bytu

g)      Podílí se na organizaci obřadů jako je např. vítání občánků, gratulace jubilantům, gratulace k jubilejním svatbám atd.

h)      Členové komise navštěvují občany při příležitosti významných životních jubileí      

i)        Pravidelně vyhodnocuje činnost a výsledky hospodaření MŠ, navrhuje efektivní řešení provozu a zkvalitňování činnosti

j)        Dává stanoviska k aktuálnímu dění v MŠ

k)      Vyjadřuje se k součinnosti ZŠ, MŠ, SPŠD a MO Plzeň 5 – Křimice, navrhuje a podporuje spolupráci všech školských zařízení na území obce

l)        Aktuálně řeší problémy a navrhuje preventivní opatření

m)    Ve spolupráci s dalšími komisemi navrhuje a organizuje akce vzdělávacího charakteru

 

Termíny jednání Komise sociální a školské MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2017:

16.1., 30.3., 22.5., 21.8., 13.11. (vždy v pondělí od 16:15 h.) 

 

Poslední aktualizace: 21. 12. 2017, Ladislav Plochý