Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Komise technická a pro rozvoj obce

předseda:             Slepička František

člen:                        Cimrman Jiří
člen:                        Kubíček Libor
člen:                        Pavel Jaroslav
člen:                        Fanta Martin
člen:                        Štícha Pavel
člen:                        Seifert Václav
člen:                        Běhounek Jaroslav
člen:                        Smolíková Ivana

tajemník komise:  Kasal Tomáš

Náplň práce komise technické a pro rozvoj obce

a)      Spolupracuje na vytváření koncepce rozvoje obce a na přípravě investičních záměrů

b)      Projednává a vyhodnocuje podněty fyzických a právnických osob k zařazování investičních akcí do rozpočtu obce

c)      Připravuje a předkládá podklady pro řízení k získání dotací k jednotlivým investičním záměrům obce

d)     Vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu

e)      Vyjadřuje se k otázkám rozvoje bytové i nebytové výstavby na území obce

f)       Vyjadřuje se ke změnám, převodům a úpravám majetku obce a jiných subjektů

g)      Zabývá se řešením dopravní situace na území obce

h)      Projednává a vyhodnocuje podněty fyzických a právnických osob k provedení změn dopravního značení na místních komunikacích

i)        Řeší problematiku kapacity odstavných ploch a parkovišť na území obce

j)        Vyjadřuje se k záměrům v oblasti údržby místních komunikací a navrhuje priority údržby jak místních komunikací, tak i chodníků

k)      V oblasti dopravy spolupracuje s MP a PČR

 

Termíny jednání Komise technické a pro rozvoj obce MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2017:

23.1., 27.3., 29.5., 28.8. 20.11. (vždy v pondělí od 16:30 h.)

Poslední aktualizace: 21. 12. 2017, Ladislav Plochý