Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodÚřad a samosprávaÚřad městského obvodu

Úřad městského obvodu

Mapka sídla úřaduFotka úřadu
SídloHodiny pro veřejnost
Prvomájová 100/21
322 00 Plzeň - Křimice
Starosta: Vít Mojžíš

Úřední dny:
PO, ST: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
ostatní pracovní dny:
ÚT, ČT, PÁ: 8:00 - 13:00

Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti.

Kontakt

Jméno
Funkce
e-mail
Telefon
Vít Mojžíšstarosta
MO Plzeň 5 - Křimice
mojzisv@plzen.eu37803 6800
Mgr.Ladislav Plochý

tajemník
ÚMO Plzeň 5 - Křimice

plochy@plzen.eu

37803 6805
606 202 566

Bc.Lenka Stulíkováodbor sociální, evidence obyvatelstulikovale@plzen.eu37803 6803
725 728 918
Tomáš Kasalodbor výstavby a dopravykasal@plzen.eu

37803 6802
725 398 350

Anna Hauerováoddělení finanční a poplatkovéhauerova@plzen.eu37803 6804
702 176 294

 

Poslední aktualizace: 8. 1. 2018, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany