Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduJak třídit odpad? Čistá Plzeň – naše společná věc

Jak třídit odpad? Čistá Plzeň – naše společná věc

Sběr tříděných odpadů na území města Plzně je realizován tzv. donáškovým systémem do sběrných míst, kterých je na území města Plzně více 850.

1. Plast a nápojové kartóny
- odkládáme do žlutých nádob označených nápisem „PLAST“. Patří sem plastové láhve od nápojů, nápojové kartóny, plastové nádoby, kelímky, krabičky, sáčky, folie, výrobky z plastů, CD a DVD nosiče, zubní kartáčky a také polystyrén. Objemnější odpad před vhozením sešlápněte či jinak redukujte jejich objem – umožníte tak efektivně využít celý objem sběrné nádoby a odložit odpad i ostatním spoluobčanům. V žádném případě nevhazujte mastné či silně znečištěné obaly od jídla, nebezpečných látek, videokazety a výrobky z PVC jako třeba trubky nebo podlahové krytiny. Pokud potraviny důkladně dojíte (například vyškrábete kelímek od jogurtu) nemusíte je následně mýt. Přesto uděláte dobře, když tyto obaly vypláchnete vlažnou vodou, protože tím omezíte případný zápach.
- Plastový odpad je složen z mnoha druhů materiálů, a proto existuje také mnoho způsobů jeho zpracování. Po základním roztřídění na dotřiďovací lince putuje plastový odpad k dalšímu zpracování například na fleecovou bundu, pytle, městský mobiliář, ploty, protihlukové stěny, zatravňovací tvárnice, izolační hmoty, koberce a mnoho dalších výrobků.

2. Papír a lepenka
- odkládáme do modrých nádob označených nápisem „PAPÍR“. Patří sem noviny, časopisy, letáky, nepotřebné nebo poškozené knihy, sešity, neznečištěný obalový papír, vlnitá lepenka či krabice, obálky s okýnkem. Velké krabice či kusy roztrhejte, sešlápněte nebo jinak zredukujte jejich objem – umožníte tak efektivně využít celý objem sběrné nádoby a odložit odpad i ostatním spoluobčanům. V žádném případě nevhazujte silně mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, voskový, uhlový papír nebo obaly kombinované s plasty, hygienické potřeby. Do papíru také nepatří tzv. nasávaná kartonáž (typicky obaly na vajíčka), která již není příliš vhodná k dalšímu zpracování. Přesto neuděláte žádnou zásadní chybu, pokud tento druh papíru do nádoby odložíte.
- Papír je po jeho svozu předán na dotřídění, kdy dochází k odstranění nežádoucích nečistot a případně roztřídění na jednotlivé komodity. Tříděním papíru ušetříme základní suroviny pro výrobu papíru, což je dřevo a voda. K výrobě papíru z recyklovaných surovin nepotřebujeme žádné stromy a spotřebujeme 1 333 krát méně vody a téměř dvakrát méně energie. Následné využívání papíru jako druhotné suroviny podpoříte nejen tím, že papír vytřídíme, ale také tím, že budeme v našem každodenním životě preferovat užití výrobků z recyklovaného papíru.
- Pozor, se změnou systému došlo v některých částech města ke změně sběru nápojových kartónů, které se nově sbírají do žlutých nádob spolu s plastem.

3. Sklo
- odkládáme do zelených nebo bílých nádob označených nápisem „SKLO“. Patří sem nevratné skleněné láhve, nepotřebné zavařovací sklenice, různé skleněné nádoby (vázy, skleničky apod.), okenní a tabulové sklo a další skleněné obaly bez příměsí. V žádném případě nevhazujte keramiku, porcelán, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené a netříštivé sklo (autoskla), zrcadla, žárovky nebo zářivky, varné sklo. Na území města Plzně probíhá z technologických a logistických důvodů svoz skla jako směsné suroviny bílého a barevného skla.
- sklo se po jeho dotřídění následně využívá ve sklárnách jako přísada do základní sklářské směsi nebo může dále využívat na výrobu skelné vaty nebo tzv. pěnového skla, které slouží jako izolace s vysokými užitnými vlastnostmi.

4. Biologicky rozložitelný komunální odpad
- Odkládáme do hnědých nádob označených nápisem „BIOODPAD“, velkoobjemových kontejnerů v rámci sběrných dnů nebo do sběrných dvorů. Patří sem veškerý odpad rostlinného původu jako například zahradní odpad (tráva, listí, plevel, nalámané větve), zbytky od ovoce a zeleniny, nepoužité ovoce a zelenina, skořápky od vajec, čajové a kávové sáčky a sedliny, zvadlé květiny. V žádném případě nevhazujte odpad živočišného původu, tekuté zbytky jídel, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat. Upozorňujeme, že hnědé nádoby na místech separovaného odpadu jsou primárně určeny na odpad z kuchyní, případně na menší množství zahradního odpadu. Větší objemy zahradního odpadu zpracovávejte nejlépe sami kompostováním (zachováte tak přirozený koloběh cenných živin a ušetříte další zdroje vynaložené na jeho svoz) nebo odevzdávejte do velkoobjemových kontejnerů nebo do sběrných dvorů.
- Tento odpad je po jeho svozu primárně zpracováván kompostováním, což je biologický rozklad za přístupu vzduchu a výsledným produktem je kompost, který se může použít při výrobě zemin, při rekultivacích, dokončovacích terénních úpravách, údržbě městských parků, v zahradách či v zemědělství.

Závěrem si dovolíme zodpovědět často kladený dotaz, zda je tříděný odpad opravdu svážen zvlášť, protože vidíte situaci, kdy je odpad vysypán do stejného vozu jako černá popelnice. Tato situace se zcela logicky stává a to v případě, kdy posádka vozu, který sváží příslušný druh odpadu, vyhodnotí znečištění neukázněnými občany za tak závažné, že by došlo ke znehodnocení již sebrané suroviny. V takovém případě nádobu nevyprázdní a sdělí tuto skutečnost dispečinku, který zajistí vývoz takové nádoby jako směsného komunálního odpadu. Bohužel tyto případy nejsou až tak neobvyklé.

Bližší informace k třídění odpadu můžete také získat na internetové adrese www.jaktridit.cz nebo na www.cistaplzen.cz

Pokud nevíte kam odpad správně uložit, přivezte jej k nám na křimické sběrné místo u nádraží, kde se náš ochotný personál o Váš odpad zdarma a správně postará.
Další informace o sběrném místě v Křimicích naleznete ZDE

Poslední aktualizace: 16. 11. 2016, Ladislav Plochý