Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Zápisy dětí do MŠ

Zápisy dětí do MŠ

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň proběhne ve dnech 6. 5. – 7. 5. 2024.

 

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou pěti let věku, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné.  Pokud tedy ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové mateřské škole v termínu zápisu. Město pro zápisy do MŠ dlouhodobě využívá elektronickou aplikaci na https://mszapis.plzen.eu.

Podrobné informace k zápisům naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných MŠ.

Pro zápis do MŠ je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou žádost, kterou naleznou na uvedené webové stránce, rodný list, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

Dále je nutné zajistit potvrzení praktického lékaře o očkování dítěte přímo na žádosti, to se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním.

Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, bude na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou. Stejně tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané MŠ.

Další blyžší informace na přiloženém letáku nebo na https://mskrimice.plzen.eu

MŠ web

Pro zvětšení klikni na obrázek

Poslední aktualizace: 24. 4. 2024, Ladislav Plochý