Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Rozpočet městského obvodu

Rozpočet městského obvodu a střednědobý výhled rozpočtu.

Rozpočet městského obvodu je finančním plánem, jímž se řídí financování činností obvodu a je součástí rozpočtu města Plzně. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu obvodu se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování obvodu o svých budoucích aktivitách.

Střednědobý výhled rozpočtu obvodu i města je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 5 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 byl schválen usnesením ZMO č. 051 ze dne 6. 12. 2017.

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 5 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 byl schválen usnesením ZMO č. 059 ze dne 5. 12. 2018.

Přílohy ke stažení:

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 5 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021  (pdf 391 kB)

Rozpočet MŠ Plzeň 5 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021  (pdf 65,5 kB)

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 5 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (pdf  641 kB)

Rozpočet MŠ Plzeň 5 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (pdf 66 kB)  

Poslední aktualizace: 3. 6. 2019, Ladislav Plochý