Křimická akce "Jehla 2021"

Městský obvod ve spolupráci s městskou policií kontroloval dětská hřiště

Městský obvod Plzeň 5 Křimice ve spolupráci s Městskou policií Plzeň stejně jako v roce 2020 zkontroloval před zahájením letní sezony všechna dětská hřiště i křimickou pláž, zda nejsou v pískovištích odhozené nebezpečné věci, především použité injekční stříkačky.

Po provedené prohlídce za pomoci detektoru kovů můžeme občany ujistit, že všechna pískoviště v Křimicích jsou bezpečná.

Nalezeno bylo pouze několik matiček, šroubků, drátů a zátek od piva.

Sezóna může tedy začít a rodiče se na křimických pískovištích nemusejí obávat o zdraví svých dětí.

Za skvělou spolupráci děkujeme Městské policii Plzeň a Městskému obvodu Plzeň 1, který městské policii zakoupil pro tyto potřeby detektor kovů.