Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Stavební suť

Od roku 2022 platí na území města Plzně nové zásady pro příjem stavební suti ve sběrných dvorech a místech. Stavební suť je nyní zpoplatněna.

V našem městském obvodu, tedy Plzni - Křimicích ZŮSTÁVÁ MOŽNOST ZDARMA ULOŽIT SUŤ na sběrném místě ZACHOVÁNA. A to POUZE díky tomu, že městský obvod Plzeň 5 – Křimice celý proces likvidace suti financuje. Je to zásadní rozdíl, protože ostatní městské obvody likvidaci tohoto typu odpadu nefinancují.

Chceme tímto předejít vzniku černých skládek. Zároveň budeme bránit zneužívání této služby. Našim cílem je udržet dostupnost bezplatného uložení suti pro naše občany a zároveň nastavit takové podmínky, aby množství tohoto druhu odpadu v letošním roce nepřekročilo objem, který jsme likvidovali v roce minulém.

Službu chceme zachovat ve stejném rozsahu jako v loňském roce, kdy postačovala ke spokojenosti našich občanů. Zároveň budeme pečlivě sledovat objem suti. Obáváme se, že v situaci, kdy bude v ostatních městských obvodech suť zpoplatněna, hrozí u nás nárůst množství stavební suti, a tedy i neudržitelnost této služby. Proto Vás prosíme o respektování následujících podmínek a nezneužívání možnosti uložit bezplatně tento typ odpadu ve sběrném místě v ulici Traťová.

Pokud však bude ukládáno nadměrné množství suti a občané nebudou dodržovat stanovená pravidla, budeme nuceni tuto službu ZRUŠIT!!!

Podmínky pro občany jsou následující:

- tato služba není nároková

- umístit ve sběrném místě suť v přiměřeném množství (do 500 kg) může POUZE dospělý občan s TRVALÝM POBYTEM v našem městském obvodu Plzeň 5 - Křimice. Občané bez trvalého pobytu zde tuto službu využít nemohou. Bez výjimky.

- občan, který chce využívat tuto bezplatnou službu se musí předem registrovat na Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Zde vyplní žádost o uložení stavební suti do sběrného místa a bude zaregistrován do systému. K registraci je potřeba doložit občanský průkaz.

- registrace není přenositelná na další osoby

- registrovaný zde může uložit pouze odpad vzniklý v katastru Městského obvodu Plzeň 5 - Křimice

- může jít pouze o suť, která nevznikla při podnikatelské činnosti

- při dovezení suti na sběrné místo bude obsluha bez výjimky kontrolovat občanský průkaz, případně RZ vozidla a provede záznam o množství dovezené suti

- pokud obsluha sběrného místa podle záznamů u konkrétní osoby zjistí, že množství suti překročilo přiměřené množství (500 kg), nebo že jde pravděpodobně o odpad vzniklý při podnikatelské činnosti, převzetí odpadu odmítne!!!

- přiměřené množství je chápáno stejně jako dosud - suť vzniklá při malých pracích v místě bydliště. Větší množství suti není možné uložit ve sběrném místě, ale je nutné si zajistit individuální kontejner a jeho odvoz.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ke stažení:

Žádost o uložení suti (PDF 206 kB)

Poslední aktualizace: 4. 4. 2022, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany