Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Společenský ples v Křimicích

V sobotu 28. března pořádal úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice společenský ples v křimické sokolovně. Bohatý program a výborná hudba zajistily pohodovou zábavu. Moderátor Zdeněk Fleišman zahájil ples a uvítal vzácné hosty v podobě pěti sousedních starostů a místostarostů z Vejprnic, Vochova, Malesic, Radčic a z Plzně… pokračovat

Požární prevence

Na základě § 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost. Při plnění této povinnosti spolupracuje s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi působícími na úseku požární ochrany.Pod… pokračovat

Blíží se změna odpadového systému

Od 1. září tohoto roku bude v Plzni zaveden nový systém nakládání s komunálním odpadem, který bude zahrnovat odvoz odpadu vznikajícího u občanů (z činnosti fyzických osob). Nový systém připravuje Statutární město Plzeň ve spolupráci s městskou společností Čistá Plzeň, s. r. o., jak se nově jmenují Plzeňské komunální služby s. r. o.Nový… pokračovat

Babičko, povídej pohádku

Dne 18. 3. 2015 navštívily naší MŠ babičky a dědečkové z Klubu seniorů v Křimicích. S pomocí písní, básní i ptačího tance vykouzlily děti na jejich tvářích radostný úsměv. V každé třídě pak usedla do křesla jedna babička a přečetla dětem pohádku před odpočinkem. Děkujeme za sladkosti, krásnou spolupráci a těšíme se… pokračovat

Vyvěšení vlajky Tibetu

Jako jeden z mála plzeňských obvodů (Slovany a Malesice) se Křimice připojily 10.března k mezinárodní kampani porušování lidských práv. Letos tuto akci podpořilo 697 úřadů obcí a měst. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let 20.století. Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu,… pokračovat

Den otevřených dveří v MŠ Plzeň - Křimice

Ve středu 4. 3. 2015 proběhl v naší mateřské škole „Den otevřených dveří“.Přicházeli noví kamarádi, každý si našel nějakou hračku, která ho zaujala. Ve třídě Cvrčků čekali na děti skřítci, kteří se zrovna probudili ze zimního spánku, ve třídě Včelek jsme poznávali různá řemesla a zahráli si na ně, u Motýlků si mohly děti zaletět do světa pohádek.Rodiče… pokračovat

Posezení s jubilanty

Na středu 4. 3. 2015 pozval na malé občerstvení a popovídání pan starosta Mojžíš křimické jubilanty, kteří slavili své životní jubileum v měsíci lednu až březnu.Bylo pozváno deset jubilantů, nejstarší pozvaná jubilantka se však ze zdravotních důvodů omluvila a tak nejstaršími oslavenci byli na setkání pánové Miroslav Zeithaml a Vladimír… pokračovat

Vítání občánků

Dne 28. 2. 2015 se konalo v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice vítání nových občánků našeho obvodu. Bylo pozváno 10 rodičů nově narozených dětí, kdy pozvání nakonec přijalo 9 rodičů.Po krátkém přivítání paní zastupitelkou Vítovcovou přednesly krátké pásmo děti z naší MŠ. Poté starosta pan Mojžíš přivítal rodiče i s jejich dětmi.Následovala… pokračovat