Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Vyřiďte si na úřadu

Ve spolupráci s Magistrátem města Plzně jsme pro naše občany připravili online „Postupy řešení životních situací“, resp. strukturované postupy popisující, jak se zachovat v různých životních situacích (informace o tom, jak vyřídit různá podání, na koho se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, jaké… pokračovat

Plán mobility Plzně

V Plzni se zpracovával rozsáhlý průzkum toho jak se Plzeňané po městě dopravují. Výstupy průzkumu ukázaly, jak se lidé v jeden běžný pracovní den po městě pohybovali, jakými a jak daleko prostředky cestovali a samozřejmě jak s tím byli spokojeni.Věděli jste že: MHD je nejpoužívanější druh dopravy v Plzni. Její podíl přesahuje… pokračovat

Pomoc našich hasičů při zahájení akce „Plzeň EHMK 2015“

V sobotu dne 17.ledna se naše hasičská zásahová jednotka účastnila zajišťování bezpečného průběhu zahajovací akce „Evropské hlavní město kultury 2015“. Celkem se akce zúčastnilo 10 členů jednotky i s naší technikou Tatra a Renault. Naším stanovištěm se stala ul. Dřevěná odkud jsme měli na starost monitoring oblasti Křižíkových a Šafaříkových … pokračovat

Zpívání koled na Horničce

Tradiční zpívání koled v kapli rodiny Lobkowiczů v Křimicích na Horničce zahájil  pan starosta Vít Mojžíš na Štědrý den ve 14:00. Pozdravil se s lidmi, představil program a poděkoval všem kdo se podílel na přípravě této akce.Záhy následovalo zpívání dětského sboru paní Stanislavy Topinkové a poté svátečně promluvil řecko-katolický… pokračovat

Posezení jubilantů se starostou

Dne 17. 12. 2014 pozval nový starosta obvodu p. Vít Mojžíš seniory, kteří ve IV. čtvrtletí oslavili životní jubileum do zasedací síně ÚMO Plzeň 5 – Křimice.Přítomné přivítala pí. Marcela Wagnerová, zastupitelka obvodu a představila přítomného starostu a místostarostu. Starosta i místostarosta p. Vladimír Lobkowicz se krátce představili… pokračovat

První adventní neděli se v Křimicích rozzářil vánoční strom

První letošní adventní neděli 30. listopadu se sešla většina křimických občanů na tradiční rozsvícení vánočního stromu. pokračovat

Představujeme nové vedení Městského obvodu Plzeň 5-Křimice

Starosta:Vít MojžíšMístostarosta:Vladimír Lobkowicz Zastupitelstvo MO Plzeň5 – Křimice:Vít Mojžíš (Plzeňská aliance – Křimice)Vladimír Lobkowicz (Plzeňská aliance – Křimice)Jan Cubr (Plzeňská aliance – Křimice)Alena Vítovcová (Plzeňská aliance – Křimice)Václav Seifert (Plzeňská aliance – Křimice)Václav Suda (Plzeňská aliance – Křimice)Marcela… pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.